Baja California

More activities from BAJA CALIFORNIA

SAB 20ENE

An Absent Memory

Tijuana Cultural Center (CECUT)

November 09 2017 to January 28 2018


Sensing the Fate

Tijuana Cultural Center (CECUT)

November 18 2017 to January 28 2018


Mysteries of China

Tijuana Cultural Center (CECUT)

November 04 2017 to January 28 2018


Labyrinths of the Memory

Tijuana Cultural Center (CECUT)

December 11 2017 to January 28 2018


Guardians

Tijuana Cultural Center (CECUT)

December 11 2017 to February 25 2018


Children Workshops

Tijuana Cultural Center (CECUT)

December 17 2014 to December 31 2018


Manga Readings

Tijuana Cultural Center (CECUT)

December 17 2014 to December 31 2018


CECUTi Reading Hall

Tijuana Cultural Center (CECUT)

December 17 2014 to December 31 2018


Botanical Garden

Tijuana Cultural Center (CECUT)

December 17 2014 to December 31 2018


Aquarium

Tijuana Cultural Center (CECUT)

December 17 2014 to December 31 2018


RECINTOS